Koulutustoiminta

Koulutusta ja opastuksia

Mikkelin valokuvakeskus järjestää ohjattuja opastuksia ja vierailuja, kursseja ja työpajoja.

Mikkelin valokuvakeskuksella saat korkeatasoista visuaalisen viestinnän koulutusta ilman pohjakoulutusvaatimuksia.
Mikkelin valokuvakeskuksen koulutustoiminnan tarkoituksena on edistää valokuvauksen, viestinnän, median ja visuaalisten taiteiden osaamista ja konkreettisia taitoja.

Järjestimme vuosina 2021-22 yhteistyössä Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa Mediakasvatuksen kulttuuripolun Mikkelin kasiluokkalaisille sekä Oma Juttu kaikille -hankkeen luovan taiteen kerhojen työpajoja alakoululaisille. Mediakasvatuksen kulttuuripolun suunnittelivat kulttuurituottaja AMK Maija Paksu ja FT Päivi-Maria Jaatinen. Kulttuuripolku toteutettiin suorina videostriimeinä ja ohjaajana toimi Maija Paksu.

Mikkeli Media Arts -leiritoiminta

Mikkeli Media Arts -leiritoiminta on lasten ja nuorten toiminnallista mediakasvatusta ja mahtava tapa oppia ja syventää omaa kuvallista ilmaisua ja monipuolisia viestintätaitoja. Mikkeli Media Arts -toimintaa on järjestetty Mikkelissä jo vuodesta 2017 lähtien Päivi-Maria Jaatisen ja kasvatustieteen kandidaatti Jeremi Jaatisen ohjaamana ja lasten ja nuorten erilaisia taidekasvatusleirejä vuodesta 2011 lähtien.

Visuaalinen viestintä kattaa kuvat, tekstit, videot ja tavat, jolla erilaiset kuvat ja tekstit yhdistyvät. Mikkeli Media Arts -toiminnan sisältönä ovat monipuoliset viestintätaidot, kuten käsikirjoittaminen, valokuvaus, videokuvaus, graafinen suunnittelu, sarjakuvien, julisteiden ja blogin teko.

Viimeiksi Mikkeli Media Arts -tiimi järjesti Mikkeli Media Arts -toiminnan aurinkoisen ja toimintaa täynnä olleen leiritoiminnan 10-vuotisjuhlaleirin kesällä 2021 ja talvileirin 2022.
Mikkeli Media Arts -leirit ovat olleet suosittuja ja saaneet erittäin hyvää palautetta osallistujilta. Mikkeli Media Arts -toimintaa on tukenut Itä-Suomen AVI, Opetus ja kulttuuritoimi.
Jos olet kiinnostunut leiritoiminnasta, ota suoraan yhteyttä Mikkeli Media Arts -blogin kautta www.mikkelimediaarts.wordpress.com