HANKKEET

Mikkelin valokuvakeskuksen hanketoiminta liittyy laajamittaisiin projekteihin. Keskus pyrkii tuottamaan uutta tietoa mielenkiintoisista visuaalisten taiteiden, valokuvauksen ja kulttuurin ilmiöistä Suomessa. Alueellisena valokuvakeskuksena myös Etelä-Savon valokuvauksen ja visuaalisten taiteiden tuominen esille hankkeiden kautta on keskukselle tärkeää. Viime aikoina olemme profiloituneet erityisesti taide- ja hyvinvointitoimintaan.

Tällä hetkellä olemme mukana yhteistyökumppanina Savon Vammaisasuntosäätiön Chillaillaan -hankkeessa.Hankkeen Luovan taiteen työpajat alkavat syyskuussa tiistai-iltaisin Mikkelin valokuvakeskuksella.


Luovan hyvinvoinnin Mikkeli
 • Ajankohta: 1.11.2016-31.5.2017
 • Hankkeen erityisteemana oli Koti Mikkelissä
 • Luovan hyvinvoinnin Mikkeli perustui tutkittuun tietoon taide- ja hyvinvointitutkimuksesta
 • Projektipäällikkö: FT Päivi-Maria Jaatinen
 • Hanke oli ESR-osarahoitteinen ja kansallisina rahoittajina toimivat Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin kaupunki
 • Hanke kuului osana Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankekokonaisuuteen
 • Asiasanat: hyvinvointi, osallisuus, yhteisötaide, valokuva, koti, ympäristö, paikka, tila, tarinallisuus, taidetyöpaja, Mikkeli, kuvallinen viestintä, visuaaliset taiteet, kulttuuripalvelut
 • Hankkeelle perustettiin oma kotisivusto: www.luovahyvinvointi.fi
Luova hyvinvointi palvelumuotona
 • Aloitusvuosi: 2014
 • Toteutusvuodet: 2014-2015
 • Vastuutaho: FT Päivi-Maria Jaatinen
 • Yhteistyötaho: AVEK, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus
 • Sisältö: Avekin CreaDemo -yhteistyössä toteutettu mahdollisen palvelumuodon tutkimus ja esiselvitystyö. Focusryhmätutkimus ja palvelumuotoilun tutkimus.
 • Avainsanat: luovuus, valokuvaus, TYHY-toiminta, työhyvinvointi, palvelumuotoilu, valokuvakeskus
Mikkeli: Kaupunki muutoksessa -hanke
 • Aloitusvuosi: 2010-2015
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus ja Mikkelin kaupunki
 • Sisältö: Mikkeli - Kaupunki muutoksessa -hanke on Mikkelin valokuvakeskuksen ja Mikkelin kaupungin yhteistyössä toteutettava hanke, joka kertoo valokuvien ja tarinoiden kautta Mikkelin historiasta.
 • Avainsanat: Kaupunkivalokuvaus, valokuvauksen historia, kulttuurihistoria, kulttuuriperintö, yhteisöllisyys
Virne PRESS
 • Ajankohta: kevät ja kesä 2012
 • Sisältö: Suurhanke Virne PRESS kokosi yhteen suomalaista lehtikuvausta, jossa huumori oli pääosassa. Kirjan artikkelit Olli Jaatinen ja FT, professori Merja Salo.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus
 • Avainsanat: Kuvajournalismi, lehtikuvaus, kuvallinen viestintä, yhteiskunta
Ikiliikkuja
 • Ajankohta: talvi 2008, kevät ja kesä 2009
 • Sisältö: Sanomalehti Länsi-Savon juhlakirja. Tietoa ja valokuvia Länsi-Savon kuvajournalismin historiasta.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen ja sanomalehti Länsi-Savo
 • Avainsanat: Kuvajournalismi, lehtikuvaus, valokuvauksen historia, kuvallinen viestintä, yhteiskunta
Stereovalokuvan taika - The Magic of 3-D Photography
 • Ajankohta: kevät ja kesä 2007
 • Sisältö: Stereovalokuvan taika julkaistiin näyttelyn lisäksi myös kirjana, jonka artikkelien kirjoittajat olivat FT Petri Anttonen, FT Erkki Huhtamo ja Olli Jaatinen. Teos on ensimmäinen suomalainen stereoskopiaa käsittelevä kirja.
 • Avainsanat: 3-D valokuvaus, stereovalokuvaus, valokuvataide, valokuvauksen historia
Arkemme kuvittajat
 • Ajankohta: kevät ja kesä 2005
 • Sisältö: Keskus kokosi Arkemme kuvittajat - Kuusi suomalaista kuvajournalistia -näyttelyn. Hanke tuotti laajan kuvajournalistisen materiaalin. Hankkeessa olivat mukana valokuvaajat Hannes Heikura, Paula Kukkonen, Juhani Niiranen, Markku Niskanen, Timo Pyykkö ja Liisa Takala.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus
 • Avainsanat: Kuvajournalismi, lehtikuvaus, sanomalehtikuvaus, aikakauslehtikuvaus, yhteiskunta
VIRNE. Huumori suomalaisessa valokuvataiteessa
 • Ajankohta: kevät ja kesä 2003
 • Sisältö: VIRNE. Huumori suomalaisessa valokuvataiteessa julkaistiin kirjana, joka oli ensimmäinen kuvateos aihepiiristä. Kirjan artikkelien kirjoittajat olivat Olli Jaatinen, FM Laura Luostarinen, filosofi Tuomas Nevanlinna ja FT, professori Merja Salo.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus
 • Avainsanat: Valokuvataide, nykytaide, huumori, merkitys

Muuttuva Mikkeli -hankkeen tiedonhankinta- ja muisteluilta Mikkelin valokuvakeskuksessa 2011.