HANKKEET

Mikkelin valokuvakeskuksen hanketoiminta liittyy laajamittaisiin projekteihin. Keskus pyrkii tuottamaan uutta tietoa mielenkiintoisista visuaalisten taiteiden, valokuvauksen ja kulttuurin ilmiöistä Suomessa.

Tällä hetkellä olemme mukana yhteistyökumppanina Savon Vammaisasuntosäätiön Chillaillaan -hankkeessa sekä Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden Taidemoovit -hankkeessa.

Lisäksi teemme keskuksen omaa Veskansan tarina -projektia.

VESKANSAN TARINA: KUVA JA KULTTUURIPERINTÖ

 • Toteutusvuodet: 2018-
 • Hankkeen teemana eteläsavolaisen Leo Montosen kulttuurihistoriallisten valokuvien esille tuominen
 • Leo Montosen valokuva-aineisto Järvi-Suomen ydinalueen elämästä on poikkeuksellisen laaja ja tasokas ja perustui löytöön
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen; Suomen Kulttuurirahaston apuraha ja FT Päivi-Maria Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus
 • Asiasanat: kulttuurihistoria, valokuvataiteen historia, kulttuuriperintö, ympäristö, muotokuvaus

LUOVAN HYVINVOINNIN MIKKELI

 • Toteutusvuodet: 2016-2017
 • Hankkeen erityisteemana oli Koti Mikkelissä
 • Luovan hyvinvoinnin Mikkeli perustui tutkittuun tietoon taide- ja hyvinvointitutkimuksesta
 • Projektipäällikkö: FT Päivi-Maria Jaatinen
 • Hanke oli ESR-osarahoitteinen ja kansallisina rahoittajina toimivat Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin kaupunki
 • Hanke kuului osana Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankekokonaisuuteen
 • Asiasanat: hyvinvointi, osallisuus, yhteisötaide, valokuva, koti, ympäristö, paikka, tila, tarinallisuus, taidetyöpaja, kuvallinen viestintä, visuaaliset taiteet
 • Hankkeelle perustettiin oma kotisivusto: www.luovahyvinvointi.fi

LUOVA HYVINVOINTI PALVELUMUOTONA

 • Toteutusvuodet: 2014-2015
 • Vastuutaho: FT Päivi-Maria JaatinenYhteistyötaho: AVEK, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus
 • Sisältö: Avekin CreaDemo -yhteistyössä toteutettu palvelumuodon tutkimus ja esiselvitystyö. Focusryhmätutkimus ja palvelumuotoilun tutkimus.
 • Avainsanat: luovuus, valokuvaus, TYHY-toiminta, työhyvinvointi, palvelumuotoilu, valokuvakeskus

MIKKELI -KAUPUNKI MUUTOKSESSA


 • Toteutusvuodet: 2010-2015
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus ja Mikkelin kaupunki
 • Sisältö: Mikkeli - Kaupunki muutoksessa -hanke oli Mikkelin valokuvakeskuksen ja Mikkelin kaupungin yhteistyössä toteutettu hanke, joka kertoi valokuvien ja kaupunkilaisten tarinoiden kautta Mikkelin historiasta.
 • Avainsanat: Kaupunkivalokuvaus, valokuvauksen historia, kulttuurihistoria, kulttuuriperintö, yhteisöllisyys

VIRNE PRESS

 • Toteutusvuosi: 2012
 • Sisältö: Suurhanke Virne PRESS kokosi yhteen suomalaista lehtikuvausta, jossa huumori oli pääosassa.
 • Kirjan artikkelit Olli Jaatinen ja FT, professori Merja Salo.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus
 • Avainsanat: Kuvajournalismi, lehtikuvaus, kuvallinen viestintä, yhteiskunta

IKILIIKKUJA

 • Toteutusvuodet: 2008-2009
 • Sisältö: Sanomalehti Länsi-Savon juhlakirja. Tietoa ja valokuvia Länsi-Savon kuvajournalismin historiasta.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen ja sanomalehti Länsi-Savo
 • Avainsanat: Kuvajournalismi, lehtikuvaus, valokuvauksen historia, kuvallinen viestintä, yhteiskunta

STEREOVALOKUVAN TAIKA

 • Toteutusvuosi: 2007
 • Sisältö:Stereovalokuvan taika julkaistiin näyttelyn lisäksi myös kirjana, jonka artikkelien kirjoittajat olivat FT Petri Anttonen, FT Erkki Huhtamo ja Olli Jaatinen.
 • Teos on ensimmäinen suomalainen stereoskopiaa käsittelevä kirja.
 • Avainsanat: 3-D valokuvaus, stereovalokuvaus, valokuvataide, valokuvauksen historia

ARKEMME KUVITTAJAT

 • Toteutusvuosi: 2005
 • Sisältö: Keskus kokosi Arkemme kuvittajat - Kuusi suomalaista kuvajournalistia -näyttelyn. Hanke tuotti laajan kuvajournalistisen materiaalin. Hankkeessa olivat mukana valokuvaajat Hannes Heikura, Paula Kukkonen, Juhani Niiranen, Markku Niskanen, Timo Pyykkö ja Liisa Takala.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus
 • Avainsanat: Kuvajournalismi, lehtikuvaus, sanomalehtikuvaus, aikakauslehtikuvaus, yhteiskunta

VIRNE


 • Toteutusvuosi: 2003
 • Sisältö: VIRNE. Huumori suomalaisessa valokuvataiteessa julkaistiin kirjana, joka oli ensimmäinen kuvateos aihepiiristä. Kirjan artikkelien kirjoittajat olivat Olli Jaatinen, FM Laura Luostarinen, filosofi Tuomas Nevanlinna ja FT, professori Merja Salo.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus
 • Avainsanat: Valokuvataide, nykytaide, huumori, merkitys

Muuttuva Mikkeli -hankkeen tiedonhankinta- ja muisteluilta Mikkelin valokuvakeskuksessa 2011.