Hankkeet

Mikkelin valokuvakeskuksen hanketoiminta liittyy laajamittaisiin projekteihin. Keskus pyrkii tuottamaan uutta tietoa mielenkiintoisista visuaalisten taiteiden, valokuvauksen ja kulttuurin ilmiöistä alueellisesti ja Suomessa.

Uusin hankkeemme on ollut Sydämeni Saimaa, joka tutkii Saimaan alueen visuaalisesti, valokuvin ilmaistua elävää, ajassa liikkuvaa ja historiallista kulttuuriperintöä.
Sydämeni Saimaa -näyttely
oli Mikkelin valokuvakeskuksen kesänäyttely vuonna 2021. Saimaan alueen visuaalisen kulttuuriperinnön digitaalinen arkistointi ja esille tuominen jatkuu yhä.

Vuosina 2021-22 olemme mukana toteutuskumppanina Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden Oma juttu kaikille-hankkeessa, jossa ohjaamme luovan taiteen kerhoja alakoululaisille.

Lähihistoriassa, vuonna 2019 olimme mukana yhteistyökumppanina Savon Vammaisasuntosäätiön Chillaillaan -hankkeessa sekä Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden Taidemoovit -hankkeessa. Lisäksi vuonna 2019 teimme keskuksen omaa ja laajaa valtakunnallista huomiota saanutta Veskansan tarina Leo Montosen valokuvin -projektia.


Sydämeni Saimaa

 • Toteutusvuodet 2019-
 • Hankkeen teemana on elävä ja kulttuurihistoriallinen perintö: Saimaan alueen valokuvat, kertomukset, kaskut, perinteet ja tavat.
 • Vastuutaho: Mikkelin valokuvakeskus
 • Asiasanat: valokuvataide, valokuvaus, kulttuuriperintö, osallistavuus, ympäristö, yhteisöllisyys, visuaalinen kulttuuri, Saimaa, Järvi-Suomi

Veskansan tarina Leo Montosen valokuvin

 • Toteutusvuodet: 2018-2019
 • Hankkeen teemana eteläsavolaisen Leo Montosen kulttuurihistoriallisten valokuvien esille tuominen
 • Leo Montosen valokuva-aineisto Järvi-Suomen ydinalueen elämästä on poikkeuksellisen laaja ja tasokas ja perustui löytöön
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen; Suomen Kulttuurirahaston apuraha ja FT Päivi-Maria Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus
 • Sisältö: Tutkimustyö, kuvien arkistointi ja digitointi, kuvien vedostus, näyttelysuunnittelu, näyttelyn toteutus, näyttelykirjan toimitustyö, graafinen suunnittelu ja näyttelykirjan julkaisu
 • Asiasanat: kulttuurihistoria, valokuvataiteen historia, kulttuuriperintö, ympäristö, muotokuvaus

Luovan hyvinvoinnin Mikkeli

 • Toteutusvuodet: 2016-2017
 • Hankkeen erityisteemana oli Koti Mikkelissä
 • Luovan hyvinvoinnin Mikkeli perustui tutkittuun tietoon taide- ja hyvinvointitutkimuksesta
 • Projektipäällikkö: FT Päivi-Maria Jaatinen
 • Hanke oli ESR-osarahoitteinen ja kansallisina rahoittajina toimivat Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin kaupunki
 • Hanke kuului osana Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankekokonaisuuteen
 • Asiasanat: hyvinvointi, osallisuus, yhteisötaide, valokuva, koti, ympäristö, paikka, tila, tarinallisuus, taidetyöpaja, kuvallinen viestintä, visuaaliset taiteet
 • Hankkeelle perustettiin oma kotisivusto: www.luovahyvinvointi.fi

Luova hyvinvointi palvelumuotona

 • Toteutusvuodet: 2014-2015
 • Vastuutaho: FT Päivi-Maria Jaatinen
 • Yhteistyötaho: AVEK, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus
 • Sisältö: Avekin CreaDemo -yhteistyössä toteutettu palvelumuodon tutkimus ja esiselvitystyö. Focusryhmätutkimus ja palvelumuotoilun tutkimus.
 • Avainsanat: luovuus, valokuvaus, TYHY-toiminta, työhyvinvointi, palvelumuotoilu, valokuvakeskus

Mikkeli - Kaupunki muutoksessa


 • Toteutusvuodet: 2010-2015
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus ja Mikkelin kaupunki
 • Sisältö: Mikkeli - Kaupunki muutoksessa -hanke oli Mikkelin valokuvakeskuksen ja Mikkelin kaupungin yhteistyössä toteutettu hanke, joka kertoi valokuvien ja kaupunkilaisten tarinoiden kautta Mikkelin historiasta.
 • Avainsanat: Kaupunkivalokuvaus, valokuvauksen historia, kulttuurihistoria, kulttuuriperintö, yhteisöllisyys

Virne PRESS – Huumori suomalaisessa kuvajournalismissa

 • Toteutusvuosi: 2012
 • Sisältö: Suurhanke Virne PRESS kokosi yhteen suomalaista lehtikuvausta, jossa huumori oli pääosassa.
 • Kirjan artikkelit Olli Jaatinen ja FT, professori Merja Salo.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus
 • Avainsanat: Kuvajournalismi, lehtikuvaus, kuvallinen viestintä, yhteiskunta

Ikiliikkuja

 • Toteutusvuodet: 2008–2009
 • Sisältö: Sanomalehti Länsi-Savon juhlakirja. Tietoa ja valokuvia Länsi-Savon kuvajournalismin historiasta.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen ja sanomalehti Länsi-Savo
 • Avainsanat: Kuvajournalismi, lehtikuvaus, valokuvauksen historia, kuvallinen viestintä, yhteiskunta

Stereovalokuvan taika – The Magic of 3D Photography

 • Toteutusvuosi: 2007
 • Sisältö: Stereovalokuvan taika julkaistiin näyttelyn lisäksi myös kirjana, jonka artikkelien kirjoittajat olivat FT Petri Anttonen, FT Erkki Huhtamo ja Olli Jaatinen.
 • Teos on ensimmäinen suomalainen stereoskopiaa käsittelevä kirja.
 • Avainsanat: 3-D valokuvaus, stereovalokuvaus, valokuvataide, valokuvauksen historia

Arkemme kuvittajat – Kuusi suomalaista kuvajournalistia

 • Toteutusvuosi: 2005
 • Sisältö: Keskus kokosi Arkemme kuvittajat - Kuusi suomalaista kuvajournalistia -näyttelyn. Hanke tuotti laajan kuvajournalistisen materiaalin. Hankkeessa olivat mukana valokuvaajat Hannes Heikura, Paula Kukkonen, Juhani Niiranen, Markku Niskanen, Timo Pyykkö ja Liisa Takala.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus
 • Avainsanat: Kuvajournalismi, lehtikuvaus, sanomalehtikuvaus, aikakauslehtikuvaus, yhteiskunta

Virne - Huumori suomalaisessa valokuvataiteessa

 • Toteutusvuosi: 2003
 • Sisältö: Näyttely ja kirja VIRNE. Huumori suomalaisessa valokuvataiteessa.
 • Kirja oli ensimmäinen kuvateos aihepiiristä. Artikkelien kirjoittajat olivat Olli Jaatinen, FT Merja Salo, FM Laura Luostarinen ja filosofi Tuomas Nevanlinna.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus
 • Avainsanat: valokuvataide, nykytaide, visuaalinen kulttuuri, huumori

Hankehistoriaa: Muuttuva Mikkeli -hankkeen tiedonhankinta- ja muisteluilta Mikkelin valokuvakeskuksessa 2011.