Hankkeet

Mikkelin valokuvakeskuksen hanketoiminta liittyy laajamittaisiin projekteihin. Keskus pyrkii tuottamaan uutta tietoa mielenkiintoisista visuaalisten taiteiden, valokuvauksen ja kulttuurin ilmiöistä alueellisesti ja Suomessa.

Vuonna 2019 olimme mukana yhteistyökumppanina Savon Vammaisasuntosäätiön Chillaillaan -hankkeessa sekä Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden Taidemoovit -hankkeessa.

Lisäksi vuonna 2019 teimme keskuksen omaa Veskansan tarina Leo Montosen valokuvin -projektia.

Uusin hankkeemme on Sydämeni Saimaa, joka tutkii Saimaan alueen visuaalisesti, valokuvin ilmaistua elävää, ajassa liikkuvaa ja historiallista kulttuuriperintöä.

Sydämeni Saimaa

 • Toteutusvuodet 2019-
 • Hankkeen teemana on elävä ja kulttuurihistoriallinen perintö: Saimaan alueen valokuvat, kertomukset, kaskut, perinteet ja tavat.
 • Vastuutaho: Mikkelin valokuvakeskus
 • Asiasanat: valokuvataide, valokuvaus, kulttuuriperintö, osallistavuus, ympäristö, yhteisöllisyys, visuaalinen kulttuuri, Saimaa, Järvi-Suomi

Veskansan tarina Leo Montosen valokuvin

 • Toteutusvuodet: 2018-2019
 • Hankkeen teemana eteläsavolaisen Leo Montosen kulttuurihistoriallisten valokuvien esille tuominen
 • Leo Montosen valokuva-aineisto Järvi-Suomen ydinalueen elämästä on poikkeuksellisen laaja ja tasokas ja perustui löytöön
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen; Suomen Kulttuurirahaston apuraha ja FT Päivi-Maria Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus
 • Sisältö: Tutkimustyö, kuvien arkistointi ja digitointi, kuvien vedostus, näyttelysuunnittelu, näyttelyn toteutus, näyttelykirjan toimitustyö, graafinen suunnittelu ja näyttelykirjan julkaisu
 • Asiasanat: kulttuurihistoria, valokuvataiteen historia, kulttuuriperintö, ympäristö, muotokuvaus

Luovan hyvinvoinnin Mikkeli

 • Toteutusvuodet: 2016-2017
 • Hankkeen erityisteemana oli Koti Mikkelissä
 • Luovan hyvinvoinnin Mikkeli perustui tutkittuun tietoon taide- ja hyvinvointitutkimuksesta
 • Projektipäällikkö: FT Päivi-Maria Jaatinen
 • Hanke oli ESR-osarahoitteinen ja kansallisina rahoittajina toimivat Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin kaupunki
 • Hanke kuului osana Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankekokonaisuuteen
 • Asiasanat: hyvinvointi, osallisuus, yhteisötaide, valokuva, koti, ympäristö, paikka, tila, tarinallisuus, taidetyöpaja, kuvallinen viestintä, visuaaliset taiteet
 • Hankkeelle perustettiin oma kotisivusto: www.luovahyvinvointi.fi

Luova hyvinvointi palvelumuotona

 • Toteutusvuodet: 2014-2015
 • Vastuutaho: FT Päivi-Maria JaatinenYhteistyötaho: AVEK, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus
 • Sisältö: Avekin CreaDemo -yhteistyössä toteutettu palvelumuodon tutkimus ja esiselvitystyö. Focusryhmätutkimus ja palvelumuotoilun tutkimus.
 • Avainsanat: luovuus, valokuvaus, TYHY-toiminta, työhyvinvointi, palvelumuotoilu, valokuvakeskus

Mikkeli - Kaupunki muutoksessa


 • Toteutusvuodet: 2010-2015
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus ja Mikkelin kaupunki
 • Sisältö: Mikkeli - Kaupunki muutoksessa -hanke oli Mikkelin valokuvakeskuksen ja Mikkelin kaupungin yhteistyössä toteutettu hanke, joka kertoi valokuvien ja kaupunkilaisten tarinoiden kautta Mikkelin historiasta.
 • Avainsanat: Kaupunkivalokuvaus, valokuvauksen historia, kulttuurihistoria, kulttuuriperintö, yhteisöllisyys

Virne Press

 • Toteutusvuosi: 2012
 • Sisältö: Suurhanke Virne PRESS kokosi yhteen suomalaista lehtikuvausta, jossa huumori oli pääosassa.
 • Kirjan artikkelit Olli Jaatinen ja FT, professori Merja Salo.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus
 • Avainsanat: Kuvajournalismi, lehtikuvaus, kuvallinen viestintä, yhteiskunta

Ikiliikkuja

 • Toteutusvuodet: 2008-2009
 • Sisältö: Sanomalehti Länsi-Savon juhlakirja. Tietoa ja valokuvia Länsi-Savon kuvajournalismin historiasta.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen ja sanomalehti Länsi-Savo
 • Avainsanat: Kuvajournalismi, lehtikuvaus, valokuvauksen historia, kuvallinen viestintä, yhteiskunta

Stereovalokuvan taika

 • Toteutusvuosi: 2007
 • Sisältö:Stereovalokuvan taika julkaistiin näyttelyn lisäksi myös kirjana, jonka artikkelien kirjoittajat olivat FT Petri Anttonen, FT Erkki Huhtamo ja Olli Jaatinen.
 • Teos on ensimmäinen suomalainen stereoskopiaa käsittelevä kirja.
 • Avainsanat: 3-D valokuvaus, stereovalokuvaus, valokuvataide, valokuvauksen historia

Arkemme kuvittajat

 • Toteutusvuosi: 2005
 • Sisältö: Keskus kokosi Arkemme kuvittajat - Kuusi suomalaista kuvajournalistia -näyttelyn. Hanke tuotti laajan kuvajournalistisen materiaalin. Hankkeessa olivat mukana valokuvaajat Hannes Heikura, Paula Kukkonen, Juhani Niiranen, Markku Niskanen, Timo Pyykkö ja Liisa Takala.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus
 • Avainsanat: Kuvajournalismi, lehtikuvaus, sanomalehtikuvaus, aikakauslehtikuvaus, yhteiskunta

Virne

 • Toteutusvuosi: 2003
 • Sisältö: Näyttely ja kirja VIRNE. Huumori suomalaisessa valokuvataiteessa.
 • Kirja oli ensimmäinen kuvateos aihepiiristä. Artikkelien kirjoittajat olivat Olli Jaatinen, FT Merja Salo, FM Laura Luostarinen ja filosofi Tuomas Nevanlinna.
 • Vastuutaho: TaM Olli Jaatinen, Mikkelin valokuvakeskus
 • Avainsanat: valokuvataide, nykytaide, visuaalinen kulttuuri, huumori

Hankehistoriaa: Muuttuva Mikkeli -hankkeen tiedonhankinta- ja muisteluilta Mikkelin valokuvakeskuksessa 2011.