LUOVAN HYVINVOINNIN MIKKELI

Luovan hyvinvoinnin Mikkeli- hankkeessa järjestettiin kaikille avointa, laadukasta ja osallistujille matalan kynnyksen taidetoimintaa. Toiminnan kantavana teemana oli oma lähiympäristö, 'Koti Mikkelissä', jota havainnoitiin monipuolisissa taideryhmissä ja työpajoissa.

Taiteellista toimintaa ja työpajoja järjestettiin myös yhteistyössä eri järjestöjen ja organisaatioiden kanssa. Hankkeen tavoitteena oli myös verkostointi ja yhteistoiminnallisuuden lisääminen. Hankkeen toimintojen suunnittelu perustui kansainväliseen tutkimustietoon. Hankkeen lähtökohtina olivat yhteisötaide, positiivinen psykologia ja osallistava palvelumuotoilu. Hanke järjestettiin yhteistyössä Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa ja se oli ESR-osarahoitteinen. Hankkeen kesto oli 1.11.2016-31.5.2017. Luovan hyvinvoinnin Mikkeli kuului laajempaan Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankekokonaisuuteen. 

Olivatko Luovan hyvinvoinnin Mikkeli -taideryhmät ja työpajat maksuttomia osallistujille?
Kyllä, matalan kynnyksen mahdollistamiseksi.

Pystyikö kuka vaan osallistua toimintaan?
Kyllä, jos oli yli 15-vuotias, työikäinen mikkeliläinen.

Tarvitsiko olla harrastanut valokuvausta tai kuvataiteita aiemmin?
Aikaisempaa valokuvauksen tai kuvataiteiden harrastuneisuutta ei tarvittu. Kiinnostus ja innostus toimintaan riitti.

Luovan hyvinvoinnin Mikkeli -hankkeen projektipäällikkönä ja ryhmien ohjaajana toimi FT Päivi-Maria Jaatinen.
Kaikkiin taideryhmiin pystyi ilmoittautumaan suoraan sähköpostilla tai puhelimella. 

Hankkeessa ohjaajina keväällä 2017 toimivat myös mikkeliläiset, visuaalisten taiteiden moniosaajat TaM Hanna Vahvaselkä ja TaK Birgitta Laurikainen sekä Fantastinen Mikkeli -pajassa kirjailija Helena Waris.

Hankkeen omat kotisivut:www.luovahyvinvointi.fi

Kulttuurien kaupunki

MITÄ: Kulttuurien kaupunki -ryhmässä tutustuttiin eri taustoista tulevien osallistujien kulttuureihin sekä Mikkelille ominaiseen kulttuuriperintöön ja kaupunkiympäristöön. Harjoiteltiin digitaalista valokuvausta ja videoiden tekoa.
MILLOIN: 10.1.-18.4.2017. 

Koti Mikkelissä - Avoin näyttelyryhmä

MITÄ: Koti Mikkelissä -teemaan liittyen viikottainen, avoin näyttelyryhmä kaupunkilaisille sekä henkilökohtaista ohjausta ryhmän jäsenille ideoiden ja näyttelytöiden toteuttamisen suhteen. Toiminnan sisältönä omien kotiin liittyvien tarinoiden kirjoittaminen, digitaalinen valokuvaus sekä valokuvien työstäminen valmiiksi näyttelytöiksi. Käsittelimme yhdessä keskustellen mm. kodin tiloja, muistoja, kulttuuria, perinteitä, historiaa ja tulevaisuutta. Avoimen näyttelyryhmän teoksista koottiin yhteisöllisesti myös suuri osa Mikkelin valokuvakeskuksen kesänäyttelyä Koti Mikkelissä.
MILLOIN: 11.1.-31.5.2017

Elämänkaari kuvissa

MITÄ: Elämän ruuhkavuosina harva työikäinen ehtii miettimään mikä elämässä on ollut tärkeää ja mihin suuntaan se on menossa. Ryhmä 40+ -aikuisille, mottona: sinun elämäsi on tärkeä. Tehtiin osallistujien toiveiden ja lähtökohtien mukaan elämän persoonallinen, visuaalinen esitys valokuvin, tekstein ja piirroksin. Jaettiin ryhmän kanssa muistoja, kokemuksia ja tulevaisuuden unelmia. 
MILLOIN: 19.1.-6.4.2017

Fantastinen Mikkeli - Fantasiapaja nuorille ja nuorille aikuisille

MITÄ: Fantastinen Mikkeli. Kirjailija Helena Wariksen fantasiapaja nuorille helmi-maaliskuussa. Ensimmäisellä kerralla teemana fantasiaelokuva ja ohjaajana Päivi-Maria Jaatinen. Tehtiin fantasiaelokuvan synopsis, miljöön fantasiakartat, fantastinen Mikkeli -kartta sekä harjoiteltiin eri tehtävin luovaa kirjoittamista.
MILLOIN: Lauantai 4.2.2017;  lauantai 18.2.2017, lauantai 11.3.2017

Ilmaisusta iloa elämään - Taide- ja hyvinvointiviikonloppu

MITÄ: Mielenkiintoista, kiireetöntä ja rentouttavaa taidetoimintaa tarjonnut taide- ja hyvinvointiviikonloppu, jossa pystyi tutustumaan ja kokeilemaan kolmessa työpajassa valokuvausta, grafiikan painomenetelmiä ja maalausta. Viikonlopun aikana pystyi kiertää kaikessa rauhassa eri työpajoissa. TaM Birgitta Laurikaisen maalaustyöpajassa nautitiin väreistä ja liikkeestä suurille papereille maalaten, TaM Hanna Vahvaselän grafiikkapajassa kokeiltiin kohopainotekniikoita, ja Päivi-Maria Jaatisen valokuvaustyöpajassa kuvattiin studiosalamilla selfiet ja tulostettiin aiheita grafiikanpajaan. 
MILLOIN: Lauantai 18.3.2017 ja sunnuntai 19.3.2017

Ilmaisusta iloa elämään II - Voimaa luonnosta

MITÄ: Luovan hyvinvoinnin Mikkeli -hanke jalkautui Mikkelin kulttuurihistoriallisesti suojellulle alueelle Moisio-Tuukkalaan. Helatorstain työpaja, 25.5.2017, pidettiin kulttuurihistoriallisessa ja restauroidussa viljamakasiinissa, ja sitä ympäröivässä puutarhassa. Teimme inspiraationa kävelyretken rautakautisille, arkeologisille alueille. Työpajaa ohjasivat Hanna Vahvaselkä, Birgitta Laurikainen ja Päivi-Maria Jaatinen.
MILLOIN: Helatorstai 25.5.2017
Hankkeessa tehtiin lisäksi yhteistyötä ja verkostointia muun muuassa Ohjaamo Olkkarin, Mikkelin Valkonauha ry:n, Emolan seura ry:n ja Urpolan seura ry:n kanssa. Hankkeessa suunniteltiin ja kehitettiin uusia taide- ja hyvinvointitoiminnan palvelumuotoja. Lisätietoja löytää hankkeen omilta kotisivuilta: www.luovahyvinvointi.fi