Mediakasvatuksen kulttuuripolku

Mikkelin yläkoulujen kasiluokkien yhteinen installaatio Ihminen ja ympäristö valmistumassa Galleriaan I tammikuussa 2020.

Mediakasvatuksen kulttuuripolku 2022 videostriimityöpajoina

Mediakasvatuksen kulttuuripolku 2022 järjestetään jälleen yhteistyössä Mikkelin kaupungin sivistystoimen ja kulttuuripalveluiden kanssa. Kulttuuripolku toteutetaan videostriimeinä Mikkelin valokuvakeskukselta.

Mediakasvatuksen kulttuuripolun videostriimit aloitetaan tiistaina 18.1.2022, päättyen 4.2.2022. Kulttuuripolun ohjauksesta vastaa kulttuurituottaja Maija Paksu. Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluista kulttuuripolun järjestelyistä ja aikataulusta vastaa kulttuuripäällikkö Susanna Latvala. Keskuksen puolelta sisältökoordinaattorina on toiminut myös FT Päivi-Maria Jaatinen.

Videostriimeissä käsitellään ihmisten valokuvaamiseen ja henkilöitä sisältävien valokuvien julkaisuun liittyviä pelisääntöjä, tunnistetaan Mikkelin kaupunkikuvaa keskuksen kokoelmiin kuuluvista historiallisista valokuvista sekä Mikkelin ympäristöä ilmakuvista. Videostriimityöpajojen kesto on yksi oppitunti.

Mediakasvatuksen kulttuuripolkua koskevat tiedustelut voi lähettää suoraan osoitteeseen maijaleenapaksu.tyo at gmail.com 10.1.2022 lähtien.

Mediakasvatuksen kulttuuripolku 2021 videostriimityöpajoina

Mediakasvatuksen kulttuuripolku järjestettiin tammi-helmikuussa 2021 koronaviruspandemiasta johtuvan rajoitustilanteen vuoksi videostriimeinä Mikkelin valokuvakeskukselta aikavälillä 21.1.2021-12.2.2021.

Videostriimejä Mikkelin kaupungin yläkoulujen kasiluokkalaisille ohjasi valokuvakeskukselta kulttuurituottaja Maija Paksu. Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden yhteyshenkilönä ja koulujen aikatauluista vastasi Mikkelin kaupungin kulttuurituottaja Tiina-Riikka Turunen. Videostriimien toteuttamisen teknisessä ja pedagogisessa suunnittelussa auttoivat FT Päivi-Maria Jaatinen ja kasvatustieteen yo Jeremi Jaatinen.

Videostriimeissä käsiteltiin ihmisten valokuvaamiseen ja henkilöitä sisältävien valokuvien julkaisuun liittyviä pelisääntöjä, tehtiin valokuviin liittyviä tehtäviä sekä tunnistettiin Mikkelin kaupunkikuvaa keskuksen kokoelmiin kuuluvista valokuvista. Videostriimityöpajojen kesto oli yksi oppitunti.


Yleistä Mediakasvatuksen kulttuuripolusta

Mediakasvatuksen kulttuuripolku on järjestetty yleensä vuosittain tammikuussa, paikan päällä, Mikkelin valokuvakeskuksella. Kulttuuripolkuun osallistuvat Mikkelin kaupungin perusopetuksen yläkoulujen kasiluokkalaiset. Vierailevia oppilaita on ollut yhteensä yli 550 ja luokkien mukana seuraavia opettajia yli 30. Mediakasvatuksen kulttuuripolulla nuori oppii lisää median käyttötaitoja, pääpainotuksena visuaalinen viestintä.

Mediakasvatuksen kulttuuripolku järjestetään yhteistyössä Mikkelin kaupungin sivistystoimen ja kulttuuripalveluiden kanssa. Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut toimii yhteystahona keskuksen ja koulujen välillä sekä vastaa aikatauluista. Mediakasvatuksen kulttuuripolku on perusopetuksen opetussuunnitelman hengessä monialainen sisällöltään. Se liittyy viestintätaitoihin, kuvataiteen ja äidinkielen opetussuunnitelmiin sekä sivuaa yhteiskuntaopin sisältöjä. Mikkelin valokuvakeskus on järjestänyt Mediakasvatuksen kulttuuripolun eri teemoilla vuodesta 2011 lähtien, eli yli 10 vuotta ja pääasiallisena opettajana on toiminut FT Päivi-Maria Jaatinen.

Mediakasvatuksen työpajat ja nuorten yhteinen installaatio - historiaa työpajoista

Nykyaikainen kulttuurimme on pitkälti visualisoitunut. Ihmisten valokuvaamiseen on kuitenkin olemassa jo valmiita pelisääntöjä ja lainsäädäntöä, joka jokaisen nuoren on hyvä tietää. Mediakasvatuksen kulttuuripolulla käsitellään muun muuassa seuraavia kysymyksiä: Missä voi valokuvata henkilöitä ja missä ei? Mitä valokuvia henkilöstä voi julkaista ja mitä ei? Mitä tarkoittaa henkilön yksityisyyden suoja valokuvaamisessa? Mitä oikeuksia nuorella on oman kuvansa julkaisemisen suhteen? Miten toisten oikeuksia ja yksityisyyttä tulee kunnioittaa?

Työpajoissa on opittu lisäksi visuaalista viestintää, kuvien ja sanojen yhdistämistä. Jokainen luokka on työskennellyt pienryhmissä keskuksen tiloihin tarkoitusta varten luodussa design-studiossa ja tehnyt ohjauksessa annetusta teemasta oman julisteen.

Julisteet on yleensä ripustettu luokka kerrallaan Mikkelin valokuvakeskuksen Galleria I:een. Yhteinen julistenäyttely on syntynyt ja kasvanut suureksi installaatioksi luokka ja vierailu kerrallaan. Lopulta, kolmen viikon työskentelyn jälkeen valmiina on ollut nuorten yhdessä tekemä installaatio, yhteisöllinen tilataideteos. Julisteet ovat jääneet Mikkelin valokuvakeskuksen arkistoon.

Osa kulttuuripolun materiaalipöytää.