Mediakasvatuksen kulttuuripolku

Mikkelin yläkoulujen kasiluokkien yhteinen installaatio Ihminen ja ympäristö valmistumassa Galleriaan I tammikuussa 2020 Päivi-Maria Jaatisen ohjaamana.

Mikkelin valokuvakeskuksen Mediakasvatuksen kulttuuripolku järjestetään vuosittain tammikuussa. Kulttuuripolkuun osallistuvat Mikkelin kaupungin perusopetuksen yläkoulujen kaikki kasiluokkalaiset. Vierailevia oppilaita on yhteensä yli 550 ja luokkien mukana seuraavia opettajia yli 30. Vierailun ja työpajan kesto on 1 h. Ohjaajana ja työpajan vetäjänä toimii filosofian tohtori Päivi-Maria Jaatinen, jolla on englannin kielen opettajan ja medianomin koulutus.

Mediakasvatuksen kulttuuripolulla nuori oppii lisää median käyttötaitoja, pääpainotuksena visuaalinen viestintä. Mediakasvatuksen kulttuuripolku järjestetään yhteistyössä Mikkelin kaupungin sivistystoimen ja kulttuuripalveluiden kanssa. Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden yhteyshenkilönä ja aikatauluista vastaa kulttuurituottaja Tiina-Riikka Turunen.


Mediakasvatuksen kulttuuripolku on perusopetuksen opetussuunnitelman hengessä monialainen sisällöltään. Se liittyy viestintätaitoihin, kuvataiteen ja äidinkielen opetussuunnitelmiin sekä sivuaa yhteiskuntaopin sisältöjä. Mikkelin valokuvakeskus on järjestänyt Mediakasvatuksen kulttuuripolun eri teemoilla vuodesta 2011 lähtien.

Mediakasvatuksen työpajat ja nuorten yhteinen installaatio

Nykyaikainen kulttuurimme on pitkälti visualisoitunut. Ihmisten valokuvaamiseen on kuitenkin olemassa jo valmiita pelisääntöjä ja lainsäädäntöä, joka jokaisen nuoren on hyvä tietää. Käymme luokan kanssa läpi erityisesti henkilöiden valokuvaamiseen ja esittämiseen liittyviä kysymyksiä. Missä voi valokuvata henkilöitä ja missä ei? Mitä valokuvia henkilöstä voi julkaista ja mitä ei? Mitä tarkoittaa henkilön yksityisyyden suoja valokuvaamisessa? Mitä oikeuksia nuorella on oman kuvansa julkaisemisen suhteen? Miten toisten oikeuksia ja yksityisyyttä tulee kunnioittaa?

Työpajoissa opitaan lisäksi visuaalista viestintää, kuvien ja sanojen yhdistämistä. Jokainen luokka työskentelee pienryhmissä keskuksen tiloihin tarkoitusta varten luodussa design-studiossa ja tekee ohjauksessa annetusta teemasta oman julisteen. Vuoden 2020 teemana on Ihminen ja ympäristö.

Julisteet ripustetaan luokka kerrallaan Mikkelin valokuvakeskuksen Studio I -galleriaan. Yhteinen julistenäyttely syntyy ja kasvaa suureksi installaatioksi luokka ja vierailu kerrallaan. Lopulta, kolmen viikon työskentelyn jälkeen valmiina on hieno, nuorten yhdessä tekemä installaatio, yhteisöllinen tilataideteos. Julisteet jäävät Mikkelin valokuvakeskuksen arkistoon.

Osa kulttuuripolun materiaalipöytää.